Tantrická masáž je mnohokrát nepochopeným pojmom a vo vašom okolí dokáže vyvolať búrlivé diskusie. Hoci poznáte veľa pozitívnych účinkov tantry na človeka, jeho bytie, vnímanie lásky či sexu, niekedy je ťažké si stanovisko obhájiť. Pokiaľ však vytiahnete pár odborných výrazov, určite všetci ostanú ticho a uznajú, že sa v problematike naozaj vyznáte. Poďme sa teda spoločne čo – to naučiť.

Apurva

„A“ predstavuje zápor a „Purva“ znamená predtým. Význam môžeme preložiť ako existenciu niečoho, čo kedysi neexistovalo a dnes existuje vďaka praxi. Rituálna apurva vytvára nový zvyk, ktorý v budúcnosti dokáže vytvoriť novú realitu.

Bindu

Kúsok alebo bodka; zrnko alebo zdroj; synonymum pre sexuálnu potenciu, ktorá musí byť zosúladená s mysľou

Chamunda

Zničenie Chanda (agresie) a Munda (ego)

Dakini

Tantrické božstvo, ženské stvárnenie osvietenej energie

Dvandva

Pár protikladov – žena/muž; svetlo/tma; potešenie/bolesť

Kama Tattva

Vôľa, zámer a túžba prijať životnú silu, skutočná realita

Kaula

Tantrická škola využívajúca svetské prostriedky, predmety a vonkajší rituál na sebarozvíjanie

Pranayama

Kontrola dýchania, dýchacie techniky vedúce k zvládnutiu svojej sily

Shariram

Telo; skladá sa z troch častí – kauzálne telo (karana), jemné telo (sukshama shariram) a hrubé telo (sthula shariram)

Tanmatra

Päť senzorických prvkov, aspekt materiálnych prvkov zmyslových zážitkov – zvuk, dotyk, vôňa, forma chuť

Tantra

Duchovná cesta, ktorá zahŕňa filozofiu i praktickú výučbu v používaní stovky ezoterických techník, ktoré prinášajú svetskú a duchovnú prosperitu

Yajna

Oslavný rituál života, obeta nižších túžob na dosiahnutie vyššieho vedomia

Veríme, že si niektoré pojmy z nášho slovníka zapamätáte a možno i v konverzácii s tantrickou masérkou počas tantrickej masáže zahviezdite svojim prehľadom. Čo vy na to?