Do doby, kým prišiel plast, bol papier najčastejšie používaným obalovým materiálom. Ten pomaly začal nahradzovať práve plast. Avšak produkcia papiera neklesala veľmi výrazne, nakoľko papier ostal materiálom, ktorý sa využíva aj inak ako len obalový materiál.

V súčasnosti sa však tento trend opäť obracia a začína sa preferovať opäť papier, ktorého recyklácia a opätovné použitie je oveľa vhodnejšie pre naše životné prostredie v porovnaní s plastami a inými materiálmi. Triedenie odpadu a recyklácia sú podstatné faktory, ktoré nám pomáhajú chrániť životné prostredie a naše lesy. Na záchranu 1 hektára lesa je totiž potrebných približne 110 ton papiera. To stojí za to, aby sme si dali miernu námahu a recyklovali papier a pomohli zachrániť naše lesy. Ročná produkcia papiera na Slovensku je pritom približne 850 tisíc ton papiera. To predstavuje možnosť ušetriť obrovské množstvo stromov a lesov len vďaka našej recyklácii. Asi netreba hovoriť o tom, ako to je v najväčších krajinách sveta.

Treba si však uvedomiť, že do papiera, ktorý sa recykluje, nemôžeme zaradiť každý papierový výrobok. Medzi papier určený na recyklovanie môžeme zaradiť: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky alebo papierové obaly.

Naopak je veľa materiálov, o ktorých si myslíme, že patria medzi papier, avšak nesmú sa dávať do kontajnerov určených pre papier. Medzi ne patria: knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera.

Samotný proces recyklácie papiera je však tiež obmedzený cyklus. Triedený odpad má dlhý cyklus, ktorým si musí prejsť, kým je možné ho znova použiť. Na začiatku môže každý človek prispieť vytriedením papiera, ktorý sa neskôr odvezie zberovou spoločnosťou, ktorá ho následne odvezie k recyklátorovi. V recyklačnej spoločnosti sa papier rozvlákňuje, vyčistí a vysuší. Až po tomto zdĺhavom procese je možné papier znova použiť pri výrobe nových výrobkov. Vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, a preto je papier možné recyklovať iba 5 – 8 krát. Výhodou papiera je však to, že aj po dosiahnutí uvedeného počtu recyklácií sa dá kompostovať.

Foto: pixabay.com