V prvom rade si musíte uvedomiť, že žiadny vzťah nie je a nebude nikdy dokonalý a v každom sa občas nájde menšia nezhoda. Pre dobré udržanie vzťahu, by ste si mali uvedomiť, že je to dlhodobá záležitosť a nie je ho možné posudzovať podľa bežných vecí, ktoré sú všeobecné a v niektorých prípadoch dokonca na všetkých aj neaplikovateľné. Niekedy to môže byť ako zaujímavé nočné videnie, zrak je síce funkčný a niečo vás fascinuje, no rozpoznanie celého okolia jednoducho nie je možné. V podstate sa tomu hovorí „ ružové okuliare“.

Môže byť prvotná príťažlivosť predpokladom dobrého vzťahu?

Určite áno. Samozrejme, že ľudia sme rôzni a aplikovať šablónu dokonalého spolunažívania na všetky páry nie je možné. Ani okamžitá sexuálna príťažlivosť nemusí ísť ruka v ruke s trvalou láskou. Pohodlná erotická zoznamka má svoje čaro a časom sa môžu zmeniť aj prvotné emócie a prehĺbiť iné vlastnosti. Práve vďaka tým si potom môžete dať šancu pre vytvorenie dlhodobého vzťahu alebo aj nie.

Emócie sú rozdielne a cítime to inak?

Pohlavia sú rozdielne a v niektorých situáciách to nemusí fungovať rovnako, ale vo svojej podstate je prežívanie vzťahu totožné. U oboch sú však emócie ako smútok, hnev, strach a radosť rovnaké, ale niekedy to nevedia prejaviť rovnakým spôsobom a potom to môže pôsobiť rozdielne.

Je pravá láska konštantná, alebo v priebehu času stráca na svojej sile?

Závisí to od pohľadu. V prípade, že považujete za pravú lásku sexuálnu príťažlivosť určite to trvalé nebude. Vekom sa organizmus človeka mení a hormóny, ktoré spôsobujú prvotné chemické reakcie medzi dvoma ľuďmi časom jednoducho miznú. Ak ste sa orientovali na zaujímavú kresťanskú zoznamku, kde sa predpokladajú preferencie v určitých pravidlách, môže to byť aj dlhodobý charakter. V takomto prípade sa už ale zvykne hovoriť o pripútaní k druhej osobe. V podstate je to jedno, pretože, ak si rozumiete, určite nezáleží na definíciách.

Foto: pixabay.com